2011-03-17

FN inför flygförbudzon i Libyen?! Jihad fatwa i Bahrain mot Saudi?

0 kommentarer
Innan detta når internationell media kan OmvärldsAnalys avslöja att FN på allvar tänker införa en flygförbudszon i Libyen, och inte bara det även mer drastiska åtgärder planeras, eventuellt strategiska flygattacker mot Gaddafis styrkor. Beslut kommer tas inom några timmar senast imorgon. Detta kan vara en vändpunkt i Libyen och mellanöstern, där revolutionerna går från att vara folkliga resningar till att ses som "utländsk inblandning i interna affärer".

OmvärldsAnalys vill också påminna våra läsare att hålla ögonen öppna på Bahrain och situationen där, mycket talar för att ett stort proxy krig kan blossa upp mellan Saudiarabien och Iran, antingen i Bahrain eller i Libanon, visssa analytiker menar att ett direkt krig mellan länder inte är uteslutet. Detta baseras på att det i Irak enligt Memri pågår diskussioner bland lärda bla, Al-Sistani som anses som shia muslimernas högsta religiösa auktoritet om att utfärda en Fatwa som kallar till Jihad i Bahrain, detta skulle medföra att alla shia i hela världen blir under order att delta i "heligt krig" mot Saudiarabien och dess styrkor i Bahrain.


1 2 3 4 5 6 7 8 9
, , , , , , ,
 

OmvärldsAnalys. Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner Converted into Blogger Template by Bloganol dot com